Мисия

Мисията на Енергиен клъстер Българска газова мрежа е устойчиво развитие на пазара на природен газ за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на парниковите газове.

Профил на клъстера

Енергиен клъстер Българска газова мрежа е организация на бизнеса, която работи в отрасъл енергетика, сектор природен газ. Клъстерът е създаден през Ноември 2015 година, с цел стимулиране на равнопоставено и ефективно сътрудничество, обмен на информация, идеи и добри практики в сектора. 
Основен приоритет на организацията е приложението на природния газ за икономически растеж и екология. 

Цели:

Състав на клъстера

tower
tower
tower
tower
tower
tower

Управление

Органите на сдружението на Сдружение с нестопанска цел Енергиен клъстер Българска газова мрежа са Общо събрание и Управителен съвет. 
Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички членове. Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет. 
УС се състои от трима души, чиито представители се избират между членовете на сдружението. 

 

Управителен съвет

Снимка и персонални данни на членовете на управителния орган.

Новини

Си Ен Джи Марица с поредно отличие на Пловдивски панаир

Златен медалВиртуални газопроводи ще снабдяват с природен газ труднодостъпни, високопланински и изолирани региони. Технологията се разработва и внедрява успешно от българска компания, която от няколко години развива тази дейност в национален и международен мащаб.

„Си Ен Джи Марица” е част от състава на енергийния клъстер Българска газова мрежа, чиято водеща мисия е устойчивото развитие на пазара на природен газ, повишаването на енергийната ефективност и намаляването на парниковите газове.

Технологията за газозахранване предлага алтернативна енергийна възможност за доставка на компресиран природен газ до всеки обект на територията на страната, независимо от местоположението, потреблението и отдалечеността на националната газопреносна и регионалните газоразпределителни мрежи.

С тази разработка могат да бъдат газоснабдени високопланински населени места и обекти, което е невъзможно за конвенционалния начин на газоснабдяване. Това се осъществява благодарение на многоелементни газови контейнери, които служат за източник на енергийната суровина. 

Те могат да бъдат извозвани дори до най-труднодостъпни места със специални автовози. Там се включват към локално изградена газопреносна мрежа, която осигурява снабдяването с газ на всякакви обекти. Мегаконтейнерите се подменят периодично, след като бъдат изчерпани.

За необходимата устойчивост на реализацията на уникалната технология беше построена фабрика за многоелементни газови контейнери в България. Производствената база е изградена на територията на с. Граф Игнатиево и осигурява необходимите съоръжения за безпроблемното функциониране на газопреносните мрежи и формира условия за мултиплициране на проекта както в страната, така на външни пазари.

Технологията се нарича „Виртуален газопровод”. Терминологията означава, че става въпрос за газоснабдителни съоръжения, които не са свързани с основната газова инфраструктура и тръбопроводите в нейната мрежа. Виртуалният газопровод е особено ефективен за пренос на природен газ до потребители и потребителски групи, които са отдалечени или изолирани от газопреносната мрежа.

В България проектът е реализиран в пълнота в община Карлово и е разширен, с включването на нови 9 общини – Чепеларе, Смолян, Павел баня, Пирдоп, Златица, Панагюрище, Стрелча, Копривщица и Хисаря.. Формирана е различна скорост за приложение на технологията при газификацията в отделните територии, като до момента от алтернативния енергоносител са се възползвали общините Карлово, Чепеларе, Пирдоп, Златица, Стрелча и др., а също така и обекти от к.к. „Пампорово”.

Особено успешно българската иновация е внедрена на територията на община Струмица в Република Македония, където доскоро кмет беше сегашният премиер на западната ни съседка Зоран Заев.

Интерес към иновативността на технологията и нейното приложение е проявен от всички държави на Балканите, от Русия, Грузия, Азербайджан и страни от Европейския съюз.

„Си Ен Джи Модул Системс” ООД грабна най-значимото българско пазарно отличие за иновативни продукти с високо качество – „Златен медал” на Международния технически панаир в Пловдив тази година. Тържествената церемонията се състоя на 27 септември във Виенския павилион на Панаира. Претендентите бяха оценявани по стандартите на Европейския съюз за иновативност и качество.

В последното издание на Панаира взеха участие над 600 фирми от 40 държави, които предлагат иновативни продукти и качествени индустриални стоки и услуги. В тази тежка конкуренция, експонатът „Система за доставка на природен газ чрез допълване на стационарни хранилища”, освен със Златен медал, бе оценен и с Диплом за иновативност и високо качество.

За големия успех председателят на Българска газова Асоциация и президент на Енергиен клъстер - Българска газова мрежа Пламен Павлов получи поздравления и от Посланика на Аржентина Н.Пр. Алберто А. М. Труеба. Това се дължи на факта, че българската иновация е всъщност взаимствана от високоиновативното решение на генералния дистрибутор на GNC Galileo Technologies (Аржентина) за Балканския регион. Аржентинското „ноу-хау” е ефективно адаптирано, внедрено и мултиплицирано в България от „Си Ен Джи Марица” ООД.

В писмо до Пламен Павлов аржентинският дипломат призна дългогодишната му професионална работа и несломим бизнес нюх, които допринасят много за представянето и опознаването на аржентинските иновативни технологии на българския пазар.

Виж повече »
Заглавие на поста или страницата

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta recusandae quos aspernatur, voluptatum dolorum modi eos tenetur eius illum delectus. Nisi magnam facilis, eaque ipsam necessitatibus porro accusantium voluptate corporis.

Имате въпроси?
свържете се с нас!