ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР – БЪЛГАРСКА ГАЗОВА МРЕЖА

partnersТехнологична възможност за алтернативна енергийна доставка до всеки обект на територията на Република България, независимо от местоположението, потреблението и отдалечеността на националната газопреносна и регионалните газоразпределителните мрежи.

Висока ефективност на Проекта се постига при интегриране на промишленото потребление с потреблението на природен газ като моторно гориво, при което се диверсифицират енергийните разходи за компресиране и декомпресиране.

Високо иновативно решение на GNC Galileo, Аржентина, мултиплицирано в Република България, съобразно националните условия и европейски норми от Си Ен Джи Марица.

Иновативността на технологията е потвърдена с регистрираните в Патентното ведомство на Република България два Полезни модела, а нейната полезност със златен медал и диплом от есенното изложение на Международен панаир Пловдив – 2011 год.

Проектът Българска газова мрежа възникна след сесията на Постоянната комисия за икономическо и техническо сътрудничество България – Аржентина, през септември 2006 год.

На сесията аржентинската делегация представя Проекта „Кордова“, разработен и изпълнен от GNC Galileo, Аржентина, чрез високо технологично решение за доставка на природен газ в отдалечена от газопреносната инфраструктура територия. В България внедряването на Технологията започва същата 2006 година с адаптиране и, в съответствие с европейските норми и български условия, по Проект № ИФ-…..,съфинансиран от Националния иновационен фонд, при Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.

Същата 2006 год. Българското правителство подкрепя проект за внедряване на технологията при газификацията на община Карлово, съфинансирайки, чрез ПМС 282/2006 участието на Общината в проекта за газификацията и.

През 2007 год. Проектът за газификация на община Карлово е разширен, с включването на нови 9 общини – Чепеларе, Смолян, Павел баня, Пирдоп, Златица, Панагюрище, Стрелча, Копривщица и Хисаря, който Асамблеята на донорите на Международен фонд Козлодуй съфинансира, чрез Грантово споразумение GA-KIDS-021, на Европейска банка за възстановяване и развитие.

Газификацията на включените в Проекта общини се осъществява в съответствие със Закона за енергетика и изискуемата процедура за лицензиране на дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител. Това формира различна скорост за приложение на технологията при газификацията в отделните територии. В Карлово и Чепеларе природният газ е реален алтернативен енергоносител от 2012 год, в Пирдоп, Златица, Стрелча и Смолян приключиха процедурите и се изпълнява проектиране и строителство.

Строежът на Фабриката за многоелементни газови контейнери и специализиран транспорт на площадката на Терминала за газ формира условия за мултиплициране на Проекта както в страната, така на външни пазари.

С развитието на инфраструктурата се формира специализиран екип за монтаж, обслужване и сервизиране на технологичните съоръжения и агрегати.

Заглавие на поста или страницата

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta recusandae quos aspernatur, voluptatum dolorum modi eos tenetur eius illum delectus. Nisi magnam facilis, eaque ipsam necessitatibus porro accusantium voluptate corporis.

Имате въпроси?
свържете се с нас!