Контакти

Република България
гр. София, п.к. 1303,
район “Възраждане”, кв. “Зона Б – 5”,
ул. “Българска морава” № 22

+ 359 2 470 20 56 + 359 2 477 07 51 trade@bulgasnet.com