За Нас

ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР БЪЛГАРСКА ГАЗОВА МРЕЖА

Технологична възможност за алтернативна енергийна доставка до всеки обект на територията на Република България, независимо от местоположението, потреблението и отдалечеността на националната газопреносна и регионалните газоразпределителните мрежи.

Висока ефективност на Проекта се постига при интегриране на промишленото потребление с потреблението на природен газ като моторно гориво, при което се диверсифицират енергийните разходи за компресиране и декомпресиране.

Високо иновативно решение на GNC Galileo, Аржентина, мултиплицирано в Република България, съобразно националните условия и европейски норми от Си Ен Джи Марица.

Иновативността на технологията е потвърдена с регистрираните в Патентното ведомство на Република България два Полезни модела, а нейната полезност със златен медал и диплом от есенното изложение на Международен панаир Пловдив – 2011 год.

Проектът Българска газова мрежа възникна след сесията на Постоянната комисия за икономическо и техническо сътрудничество България – Аржентина, през септември 2006 год.

На сесията аржентинската делегация представя Проекта „Кордова“, разработен и изпълнен от GNC Galileo, Аржентина, чрез високо технологично решение за доставка на природен газ в отдалечена от газопреносната инфраструктура територия. В България внедряването на Технологията започва същата 2006 година с адаптиране и, в съответствие с европейските норми и български условия, по Проект № ИФ-…..,съфинансиран от Националния иновационен фонд, при Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.

Същата 2006 год. Българското правителство подкрепя проект за внедряване на технологията при газификацията на община Карлово, съфинансирайки, чрез ПМС 282/2006 участието на Общината в проекта за газификацията и.

През 2007 год. Проектът за газификация на община Карлово е разширен, с включването на нови 9 общини – Чепеларе, Смолян, Павел баня, Пирдоп, Златица, Панагюрище, Стрелча, Копривщица и Хисаря, който Асамблеята на донорите на Международен фонд Козлодуй съфинансира, чрез Грантово споразумение GA-KIDS-021, на Европейска банка за възстановяване и развитие.

Газификацията на включените в Проекта общини се осъществява в съответствие със Закона за енергетика и изискуемата процедура за лицензиране на дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител. Това формира различна скорост за приложение на технологията при газификацията в отделните територии. В Карлово и Чепеларе природният газ е реален алтернативен енергоносител от 2012 год, в Пирдоп, Златица, Стрелча и Смолян приключиха процедурите и се изпълнява проектиране и строителство.

Строежът на Фабриката за многоелементни газови контейнери и специализиран транспорт на площадката на Терминала за газ формира условия за мултиплициране на Проекта както в страната, така на външни пазари.

С развитието на инфраструктурата се формира специализиран екип за монтаж, обслужване и сервизиране на технологичните съоръжения и агрегати.