СИ ЕН ДЖИ МАРИЦА

За нас

Лицензиант за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Чепеларе и КК Пампорово, община Пирдоп, община Златица и община Стрелча. В резултат на проекта КК Пампорово е първият зимен алпийски курорт в света със 100 % изградена и функционираща газоразпределителна мрежа. Изпълнява проект за газификация на отдалечени от газопреностната мрежа територии в Южен Централен регион на страната.

Прочети още