СИ ЕН ДЖИ МОДУЛ СИСТЕМС

За нас

Генерален дистрибутор на Галилео, Аржентина, на системи за компресиране и регулиране, втечняване и регазификация, за съхраняване, транспортиране и доставка на природен газ, биометан и водород. Си Ен Джи Модул Системс ООД притежава два полезни модела на Ротационна каскада за пренос на природен газ и Многоелементен газов контейнер за природен газ, фирмата е носител на два златни медала и дипломи за иновации и постижения в сектор природен газ от Техническите изложения на Международния Пловдивски панаир 2011 и 2017 год. Си Ен Джи Модул Системс ООД осъществи инженеринг за проект на Европейска банка за възстановяване и развитие и Международен фонд Козлодуй за газификация на отдалечени от газопреносната мрежа територии в Южен централен регион на Република България и проект за газификация на община Струмица, Република Македония.