СИ ЕН ДЖИ СЪРВИС

За нас

Технически специализирана фирма на системи за компресиране и регулиране, втечняване и регазификация, за съхраняване, транспортиране и доставка на природен газ, биометан и водород, производство на Галилео, Аржентина. Си Ен Джи Сървиз ООД изработва газово оборудване, инсталации и системи, осъществява сервиз и поддръжка на газови инсталации.

Прочети още