Карловогаз

За нас

Лицензиант за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Карлово. От 2012 год. КарловоГаз ООД снабдява с природен газ гр. Карлово и работи за газификацията на гр. Калофер, гр. Баня и други населени места в община Карлово. КарловоГаз ООД е част от проекта на Си Ен Джи Марица ООД за газификация на отдалечени от газопреностната мрежа територии в Южен Централен регион на страната.

Прочети още